Bezoek spoedeisende hulp

Dit is een bezoek aan de spoedeisende hulp in het ziekenhuis.