Anti-depressiva

Medicijn om depressieve klachten te verminderen.