Uitgevoerde niertransplantaties

Het aantal niertransplantaties dat in een jaar heeft plaatsgevonden.