Disclaimer

Nefrovisie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De nieratlas kan geen data laten zien als het aantal kleiner dan 10 is, omdat data dan herleidbaar tot een persoon kunnen zijn. Dit betekent dat er in een dergelijke situatie zowel in de staafdiagrammen als de kaarten geen gegevens zichtbaar zijn. Bij de kaarten voor de thema's behandeling, medicatie, uitkomsten en overige aandoeningen zijn er bij de kaarten alleen gegevens per hoofdgroep en niet per subgroep. Er zijn bijvoorbeeld wel data over de hoofdgroep hemodialyse, maar niet over de subgroepen thuishemodialyse en centrum hemodialyse.